Alimentació ecològica és igual a alimentació de qualitat i responsabilitat social

Des de la comunitat d’aprenentatge de l’escola bressol de Cappont i amb l’ànim de fer partícips a totes les escoles bressol de l’Ajuntament de Lleida, creiem fermament que cal donar un nou impuls a la qualitat alimentària que aquestes ofereixen als nostres fills i filles que es queden a dinar. La situació ideal seria que l’escola comptés amb una cuina pròpia que fes possible que la canalla mengés uns aliments recent cuinats, la qual cosa implicaria una millora importantíssima de les qualitats organolèptiques dels àpats. Som conscients de les dificultats d’aquesta opció, però no per això hem de deixar de plantejar-ho ja què és un tema prou important com per a tenir-ho present com a un objectiu a aconseguir.   D’altra banda, darrerament, s’han aconseguit algunes millores pel que fa a la qualitat dels productes utilitzats, com és el cas de la vedella ecològica. I sabem que des de l’equip directiu hi ha una gran sensibilitat per introduir la fruita ecològica de les nostres contrades, el pa ecològic i els làctics també ecològics o procedents d’una cooperativa amb compromís social. Valorem molt positivament aquesta sensibilitat i volem recolzar l’esforç efectuat per l’actual equip directiu de l’IME. Ara bé, de cara a la renovació del contracte de subministrament alimentari, creiem que és imprescindible efectuar el salt en la millora de la qualitat a la resta d’aliments que són emprats per a l’elaboració dels menjars. Entenem que pot suposar un esforç més, però des del ferm convenciment, pensem que a la nostra societat no li queda altra opció, ja que els productes entesos com a ecològics i de la nostra terra, és a dir locals, són els únics que ens garantiran un desenvolupament sostenible i la pervivència d’una agricultura responsable des d’un punt de vista medi ambiental. Tot això, pot semblar una contradicció ja que certes llars no són consumidores d’aquests tipus de productes. Ans al contrari, l’esforç que ara ja s’està fent des de l’IME i que demanem sigui ampliat, per a uns pares és un revulsiu educatiu i sensibilitzador i per a d’altres famílies és l’única opció, per raons econòmiques o culturals, d’oferir als seus fills i filles l’oportunitat de créixer amb aquesta qualitat alimentària. Aquestes dues circumstàncies, l’educativa des de l’exemple i la solidària des de l’oportunitat, haurien de constituir un repte per a  una administració conscient i responsable. Restem a la vostra disposició, per participar activament en aquesta continuïtat sensibilitzadora i revolucionària, que paradoxalment el que comporta no és res més que recuperar l’alimentació dels nostres padrins que ens va ser arrabassada per una mal entesa economia de mercat i global.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Comunitat d’aprenentatge de l’escola bressol de Cappont Desembre de 2007[@more@]

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Alimentació ecològica és igual a alimentació de qualitat i responsabilitat social

Des de la comunitat d’aprenentatge de l’escola bressol de Cappont i amb l’ànim de fer partícips a totes les escoles bressol de l’Ajuntament de Lleida, creiem fermament que cal donar un nou impuls a la qualitat alimentària que aquestes ofereixen als nostres fills i filles que es queden a dinar.  Valorem molt positivament la sensibilitat i l’esforç efectuat per l’actual equip directiu de l’IME a l’aconseguir algunes millores pel que fa a la qualitat dels productes utilitzats, com ara la vedella ecològica. En aquest línia, creiem molt oportú ampliar els productes ecològics i locals als menús de les escoles (verdures, les carns, la fruita, làctics, ous,…). De cara a la renovació del contracte de subministrament alimentari, pensem que pot ser d’interès general afavorir aquelles empreses que ofereixin productes ecològics i locals en les seves propostes. Arreu d’Europa ja existeixen iniciatives semblants, on a poc a poc s’han anat introduint productes certificats ecològics i locals, i fins hi tot s’han modificat les dietes per disminuir els greixos i sucres dels menús escolars. Les valoracions han sigut sempre molt positives, i un exemple és que els alumnes acaben apreciant productes (sobretot verdures i fruita) que abans detestaven. I és que aquest tipus de projectes tenen varis objectius, que van més enllà de la substitució d’uns aliments per uns altres:          Afavorir educar l’alumnat vers una alimentació sana i equilibrada.         Afavorir una agricultura respectuosa amb el medi ambient i amb la salut.         Afavorir el mercat local i estacional.         Redescobrir les receptes locals, i donar lloc al gust dels aliments.Restem a la vostra disposició,    Comunitat d’aprenentatge de l’escola bressol de Cappont Desembre de 2007[@more@]

ALGUNS EXEMPLES DE MENJADORS ECOLÒGICS

 En altres països europeus i en d’altres zones de Catalunya trobem experiències semblants que tenen un objectiu comú: millorar la qualitat del menús escolars i donar a conèixer els productes locals/ecològics. En funció de cada situació, les motivacions i la manera en què s’han implantat els menjadors ecològics varia. En alguns casos la motivació principal ha estat de millorar la qualitat dels menús enfront dels càterings, mentre que en altres prima la promoció dels productes ecològics. En alguns casos s’ha introduït un aliment ecològic a la setmana, mentre que en d’altres s’ha canviant el 100% del menús. Itàlia és el referent per excel·lència a nivell Europeu ja que ja des de fa anys han desenvolupat aquest tipus d’iniciatives que impliquen tots tipus de menjadors col·lectius: escoles, hospitals, universitats,…. L’administració italiana ha donat molt suport als projectes (fins hi tot en els concursos públics s’afavoreixen aquelles empreses que ofereixen productes ecològics), conjuntament amb l’associació AIAB i altres entitats de promoció de l’agricultura ecològica. El 2005 a Itàlia es servien menús ecològics a 647 escoles, que equival a més d’un milió de coberts diaris. En aquest cas la promoció dels productes ecològics ha sigut l’eix principal. http://www.aiab.it). A Anglaterra, la Soil Association promou el projecte ’Food for live’, en el que l’objectiu principal és la millora de la qualitat dels menús i l’educació en l’alimentació. Promouen una millora qualitativa dels menús mitjançant la proposta d’àpats equilibrats a partir del suport als productors locals i als productors ecològics, i recolzant la presència de productes frescos enfront dels refinats. Inclouen un apartat molt important d’activitats de conscienciació i educació. La Soil Association actua com a òrgan assessor per a les escoles interessades. (http://www.soilassociation.org). A Andalusia l’administració ha sigut el gran promotor del projecte dels menjadors escolars ecològics dins d’un projecte major a favor de l’agricultura ecològica. La Junta de Andalucía treballa el projecte ‘Alimentos Ecológicos para Escolares de Andalucía’ implicant 3 dels seus departaments: agricultura, educació i sanitat. Agricultura busca els productes ecològics i organitza la logística, sanitat defineix els menús i educació s’encarrega de treballar la part educativa amb els alumnes. Són varies les persones que hi treballen a temps complert i actualment es serveixen un total de 15 escoles i 2 llars d’infants amb 2000 alumnes. (http://www.juntadeandalucia.es). 

 LA JUNTA APUESTA POR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE LOS MÁS JÓVENES. Más de 50 centros educacionales y guarderías y alrededor de 6.000 niños participarán en el curso 2006/07 participarán en este programa de alimentos ecológicos.  Andalucía, 13 de noviembre de 2006  Educar a los más jóvenes en el consumo de productos saludables y obtenidos mediante técnicas respetuosas con el medioambiente es el objetivo de algunas iniciativas de la Junta para formar a los consumidores del futuro. Con ello se consigue una doble finalidad: una población infantil y juvenil sana y alejada de la obesidad, que tanto preocupa a los gobiernos, y al mismo tiempo concienciada en la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los recursos.  Esto es lo que hace el Gobierno andaluz a través de proyectos como el de Alimentos Ecológicos para Escolares de Andalucía, que aprueba con nota su primer año de funcionamiento al lograr que más de 2.500 niños consuman alimentos ecológicos en dietas equilibradas, aprendan a apreciar el gusto por los alimentos procedentes de la agricultura ecológica, en los que ocupan un lugar importante las frutas y verduras y reciban educación sobre hábitos de alimentación saludables y los métodos de producción ecológica. En el actual curso 2006/07, el programa se incrementará de forma notable con la participación de más de 50 centros educacionales y guarderías y alrededor de 6.000 niños. Además, en un intento de ir más allá del ámbito escolar, la experiencia se amplía a tres hogares de ancianos y dos hospitales. El crecimiento y consolidación de la agricultura ecológica en Andalucía en la última década es un hecho constatable cómo reflejan los datos de las últimas estadísticas e indicadores del sector. Sin embargo, este impulso productivo no ha ido acompañado de un incremento del consumo de estos productos dentro del territorio regional. Esta es la gran asignatura pendiente de un sector de calidad, sostenible y que está haciendo considerables esfuerzos para superar las barreras que frenan el consumo como, la falta de disponibilidad, el elevado precio de los productos, sin contar la falta de hábito existente entre una gran parte de la población que no ve en las frutas y hortalizas, entre otros productos, sus ventajas nutricionales. Para empezar y con carácter experimental, este año se han integrado menús elaborados con productos ecológicos en los comedores escolares, en el marco del denominado proyecto Alimentos Ecológicos para Escolares de Andalucía, con el que se pretende educar a los niños como consumidores del futuro, así como llevar a la familia hábitos de consumo saludable y respetuosos con el medio ambiente. Ese es el reto y principal logro de cocineros, profesores y promotores que participan en la iniciativa gracias a un acuerdo de colaboración suscrito entre las consejerías de Agricultura y Pesca, Educación y Medio Ambiente. En el marco de este acuerdo y para garantizar un funcionamiento adecuado, cada consejería tiene una misión concreta. Así, Agricultura y Pesca no sólo se encarga de la preparación de las recomendaciones de dietas y menús, sino que también organiza la logística de aprovisionamiento de los productos y es la responsable de formar a cocineros, profesorado, escolares y brindar información a las familias. Asimismo, edita un boletín periódico de información sobre alimentación ecológica. Por su parte, Educación es la responsable de incentivar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa del centro y de aportar la disponibilidad del servicio de comedor, mientras que Medio Ambiente es la encargada de realizar el material divulgativo especifico destinado a sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa acerca de la necesidad de introducir los productos ecológicos en la dieta diaria. Un total de 16 centros de Enseñanza Primaria y cuatro guarderías se han sumado al proyecto en su primer año de funcionamiento con un resultado positivo. Poco a poco y con el aval de expertos en varias disciplinas relacionadas con esta materia ha sido posible que los más pequeños empiecen a interesarse y hacer suya una dieta rica en frutas, verduras, leche, carne y huevos obtenidos mediante técnicas ecológicas. Pero no sólo es cuestión de educar el paladar sino que además se realizan otras actuaciones como la distribución de información, jornadas, visitas a explotaciones ecológicas, acciones de degustación y jornadas gastronómicas. Con ello, se pretende que los niños conozcan de primera mano los beneficios que reporta a la salud el consumo de unos productos agrícolas libres de elementos contaminantes, resultado de una producción y elaboración muy exigente y respetuosa con el medio ambiente. http://www.andaluciajunta.es/

 L’escola Bruguera de Girona ja fa sis anys que ofereix productes ecològics als seus alumnes. Davant la possibilitat de quedar-se sense cuina van iniciar el projecte de realitzar una cuina saludable i educativa per els seus alumnes, i avui dia quasi el 100% del menú és ecològic. A Sabadell, l’escola Nostra Llar inicià el projecte introduint carn ecològica durant el primer any. A poc a poc desitgen anar introduint nous aliments.La Fundació Futur de Barcelona ofereix un servei de catering on la majoria del productes són ecològics i/o de comerç just. La mateixa fundació defineix el seu projecte en quatre eixos principals: “Eix alimentari: sabor, natura, qualitat i salut; Eix ambiental: sostenibilitat, reducció, reciclatge, reutilització, residus, productes de neteja i compostatge; Eix social: consum responsable, comerç just, justícia social i diversitat cultural; i Eix educatiu: educació alimentaria i per el consum, autonomia, socialització.  Durant el curs 2006-2007, 1.200 alumnes es van beneficiar d'aquest servei que utilitza tota la fruita, arròs, llegums i un 50 % d'hortalisses de conreu ecològic, i també la pasta, cus cus, quinoa, espècies, sucre i pinya de comerç just.. (www.futur.cat) 

CUATRO ESCUELAS DE BARCELONA INCLUYEN CRITERIOS ECOLÓGICOS, DE SALUD Y DE COMERCIO JUSTO EN SUS COMEDORES 9/02/2007

 Unos 1.200 escolares participan en el proyecto 'Comedores Escolares Sostenibles', que apuesta por una gestión eco-consciente de éstos. Cuatro escuelas de Barcelona han transformado sus comedores escolares en espacios que promueven la educación en salud, la defensa de productos ecológicos, el comercio justo y la inclusión sociolaboral gracias al apoyo de la Fundación 'Futur'.  De esta forma, profesorado, padres, alumnado, monitores y personal de cocina de la escuela Torrent de Can Carbassa, en el barrio barcelonés de Horta-Guinardó, entre otros, trabajan juntos en un proyecto que pretende convertir el comedor de la escuela en un espacio que también tenga en cuenta aspectos éticos ambientales y sociales. Cada día, en el menú de los alumnos que se quedan a comer en este colegio se incluyen frutas y verduras que proceden de la agricultura ecológica y productos de comercio justo. "Empezamos probando en la escuela de verano y ahora damos 300 menús al día en una apuesta por otros hábitos alimentarios", explica a 'Canal Solidario' la directora del centro, Pepa Carreras. La escuela Torrent de Can Carbassa lleva a cabo junto a la Fundación 'Futur' este proyecto que apuesta por un nuevo concepto de la gestión de los comedores escolares, en los que cuestiones sociales y ambientales también tengan protagonismo. La iniciativa se puso en marcha en septiembre de 2005 y ya son cuatro los centros educativos que participan combinando la restauración sostenible y justa con la inclusión sociolaboral. En total, "unos 1.200 escolares de cuatro centros de Barcelona participan en el proyecto 'Comedores Escolares Sostenibles', con el que se trata de apostar por "una gestión eco-consciente de los comedores escolares, con valores sociales y ambientales", señala por su parte la responsable de la iniciativa, Isabel Coderch. TAMBIEN RECICLAJE Además de ofrecer alimentos ecológicos de campos de cultivos cercanos y nuevos ingredientes como la quinoa y el cuscus, el proyecto también trata de promover el reciclaje y la recogida selectiva de residuos en las cocinas, realizar actividades en las escuelas como la gestión de huertos, y facilitar la inclusión laboral.  En la actualidad, cinco mujeres con responsabilidades familiares y en situación de paro de larga duración se han beneficiado del programa de la Fundación 'Futur' y forman parte de un proceso de inserción sociolaboral como ayudantes de cocina, monitoras o en el servicio de limpieza. De momento, las escuelas que participan en el proyecto de 'Comedores Escolares Sostenibles' han modificado la manera de gestionar sus comedores, sin embargo, la idea es ir "más allá" y aprovechar el potencial de la iniciativa para promover en toda la escuela actividades de sensibilización, como visitas de los agricultores que proveen productos ecológicos y talleres sobre hábitos alimentarios. En la escuela Torrent de Can Carbassa, por ejemplo, los alumnos colaboran en el mantenimiento de un huerto escolar y en algunas ocasiones incluso han utilizado los productos cultivados en la elaboración de los menús del comedor. La iniciativa, además, supone apoyar a agricultores locales promotores de agricultura ecológica. Esto significa "dar una salida a productos agrarios llegando de manera directa al consumidor, sin intermediarios", explica Rubén Valls, agricultor y proveedor de alimentos ecológicos a las escuelas, que habla de la importancia de que "los comedores escolares fomenten la agricultura local y ecológica". Para llevar a cabo el proyecto 'Futur' trabaja de manera coordinada con las escuelas, asesorando a las asociaciones de padres y madres de alumnos y la dirección de las escuelas. La idea, además, es poder asesorar a otros centros educativos para que de manera autónoma también pongan en marcha el proyecto. http://www.eleconomista.es

  A l’escola Les Planes de Santa Bàrbara (Montsià) el Consell Comarcal, conjuntament amb la Delegació del Govern i la Generalitat de Catalunya, han iniciat un projecte pilot per oferir un menú ecològic un dia a la setmana. L’objectiu principal és donar a conèixer els productes i productors ecològics a la zona per tal de promoure el consum intern. Els responsables dels menjadors realitzen les comandes a 4 empreses diferents: una empresa de producció i distribució de verdures, un majorista de carn i un productor d’arrossos i pastes. En aquest cas el menú ecològic representa un sobrecost de 1,5 € per nen i per dia.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una comentari en l'entrada: Alimentació ecològica és igual a alimentació de qualitat i responsabilitat social

  1. charms diu:

    Si l’ aparició d’ Internet ha ajudat a una major democratització dels mitjans i a una major participació en ells per part de la societat civil , és important que es valori quin tipus de persona és la que està tenint accés a aquests nous encarrilaments de participació i es vegi com aquelles que van quedar al marge quan l’ aparició del Darwinisme social , segueixen estant, en la seva majoria, al marge d’ aquestes eines.

Els comentaris estan tancats.